Fyra målområden

Under 2021 har Futurum arbetat med att utveckla och systematisera hållbarhets­arbetet. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I den nya Affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram som vi kommer att arbeta vidare med.

Vi ska, från och med nu och genom medvetna beslut och handlingar, ställa om vår verksamhet så att vi når målet om att vara CO2-neutrala till 2030.

Vi ska att förvalta och ta om hand om byggnader och installationer så att de håller över tid. Vi skapar förutsättningar för att över tid kunna refinansiera vår verksamhet.

Vi ska jobba konkret med att främja biologisk mångfald i vår löpande förvaltning och i vår projektverksamhet.

Vi ska jobba för ett inkluderande arbetsliv för alla. Våra hyresgäster ska uppfatta våra lokaler som trygga, hälsosamma och hållbara.

Till toppen