Långsiktigt hållbar ekonomi

För oss på Futurum är det viktigt att förvalta och ta hand om bolagets byggnader och installationer så att de håller över tid. Ett långsiktigt sunt fastighets­ägande gör att fastigheterna kan stå länge. Det gör även att vi inte behöver använda nya resurser.

På Futurum arbetar vi aktivt med att förebygga fel och problem i fastigheterna. Det ger både ekonomiska och ­hållbara fördelar.

För oss på Futurum är det viktigt att vara pålitliga och ansvarstagande gentemot skattebetalarna, leverantörer och våra medarbetare.

Schemalagda kontroller, så kallade ronderingar, gör att Futurum kan planera sitt underhåll och därmed öka den tekniska livslängden.

Genom att låna "grönt" strävar Futurum efter att bidra till en bättre miljö.

Läs om  hur Futurum lånar grönt

27 %
grön belåning

Till toppen